YRITYS

 

Semba Oy on vuonna 1999 perustettu bioresonanssiterapiaa tarjoava yritys. 

Bioresonanssiterapiat ovat Suomessa vaihtoehtohoitoja, joiden tekemiseen käytettävät bioresonanssilaitteet edustavat samalla tieteellisen ja teknisen kehityksen uusinta ja innovatiivisinta kärkeä. Bioresonanssiterapiassa tutkitaan ja hoidetaan (=terapia) eläviä (=bio) olentoja, pääasiassa ihmisiä ja eläimiä, aaltoliikkeen myötävaikuttamisen (=resonanssi) avulla.

 

Toisin sanoen, kun ihmistä tutkitaan tai hoidetaan, lähetetään ihmisen kehoon bioresonanssilaitteella tietyn taajuinen aaltoliike ja annetaan lähetetyn taajuuden vaikuttaa tarvittava aika. Kehoon lähetettävä aalto voi olla yksinkertainen heikko sähköimpulssi, monimutkaisempi radioaaltospektri tai hyvin monimutkainen aaltoliikematriisi. Kun lähetetty aalto resonoi kehossa olevan asian kanssa, voidaan kehossa oleva asia ja sen sijainti tunnistaa. Kun samaa aaltoa lähetetään kehoon riittävän kauan, voidaan kehossa olevan häiriötekijän värähtelemä aaltoliike hajottaa, jolloin kyseinen häiriötekijä poistuu kehosta.

 

Semba Oy:ssä tutkimme erilaisilla bioresonanssilaitteilla pääasiassa ihmisiä. Bioresonanssiterapiassa ihminen ymmärretään kokonaisuutena, jossa kaikki kehonosat, elimet, kudokset ja solut ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja minkä tahansa osan häiriö vaikuttaa koko kehoon. Bioresonanssiterapiassa otetaan huomioon kehon lisäksi tunteiden, ajatusten ja uskomusten vaikutus koko ihmisen terveyteen ja tasapainoon. Myös ravinnon, veden ja ympäristön vaikutus ihmisen hyvinvointiin on suuri, joten niiden puhtaudesta ja terveellisyydestä huolehtiminen on tärkeä osa bioresonanssiterapiaa.

 

Tavoitteemme on tutkia asiakkaamme kokonaisvaltaisesti, monipuolisesti ja tarkasti, jotta voisimme syvällisesti ymmärtää hänen vaivojensa ja epätasapainotilojensa syyt ja seuraukset. Haluamme selvittää, mikä asiakkaan vaivan aiheuttaa, mistä ja miten vaivan aiheuttaja on asiakkaaseen tullut ja miksi se on asiakkaaseen tarttunut.

 

Vaivojen ja epätasapainotilojen monimutkaisen ja monikerroksisen syiden ja seurausten verkoston purkaminen lempeästi ja tehokkaasti vaatii terapeutilta paljon tietoa, kokemusta ja ymmärrystä.

 

Tavoitteemme on hoitaa asiakkaamme kärsivällisesti hänen kehoaan kunnioittaen ja käyttäen parhaita hoitomenetelmiä oikeassa järjestyksessä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön pitkän kokemuksemme ja laajan tietotaitomme, jotta mahdollisimman moni voisi elää elämäänsä terveenä ja tasapainoisena.

 

Saavutetun terveyden ja tasapainon ylläpitäminen vaatii asiakkaalta rohkeutta, avoimuutta ja halua nähdä asioita uudesta näkökulmasta ja oppia uusia toimintatapoja.

 

Tavoitteemme on opettaa asiakkaillemme erilaisia tapoja pitää keho, ruoka, vesi, vaatteet ja ympäristö puhtaana ja terveyttä ja tasapainoa edistävänä. Etsimme jatkuvasti uutta tietoa ja ymmärrystä ihmisten auttamiseksi seuraamalla sekä länsimaisen tieteen ja tekniikan kehitystä että etsimällä vanhaa perittyä tietoa eri kulttuurien käyttämistä hoitomenetelmistä.