HOIDOT – Bioresonanssiterapiat

 

Valmistautuminen bioresonanssiterapiaan

Kaikilla bioresonanssilaitteilla asiakkaan mittaamien tapahtuu sormien ja varpaiden akupisteiden kautta tai pitämällä kättä tai jalkoja mittalaitteen päällä. Mittaaminen on nopeaa, ei satu eikä muutenkaan häiritse mitattavan kehon tasapainoa tai aiheuta reaktioita. Pienet lapset saavat olla mittauksen aikana äidin tai isän sylissä.

Samana päivänä kun tulee MSAS Professional – laitteen tutkimukseen ei kannata rasvata sormia ja varpaita, sillä ihovoiteet estävät mittausta akupisteiden kautta. 

Viimeistään vastaanotolla kannattaa poistaa keholta kaikki magneetit, sillä ne estävät oikeiden mittaustulosten saamista.

Paranemisreaktiot

Joskus bioresonanssiterapiassa, kuten muissakin vaihtoehtohoidoissa, asiakkaan olotila tai oireet saattavat tilapäisesti pahentua hoidon seurauksena. Jos kehoon on kertynyt paljon myrkkyjä, maksan ja munuaisten kyky puhdistaa niitä pois kehosta voi joutua liian koville. Silloin myrkyt voivat aiheuttaa ihottumaa, pahoinvointia ja päänsärkyä. Myös suolistoon kertyneet kuona-aineet voivat aiheuttaa pahoinvointia ja päänsärkyä. Tavallisesti olotilan huononeminen tai oireiden pahentuminen menee ohi nopeasti eikä ole vaarallista. Asiakkaan maksa-arvot voivat kohota tilapäisesti hoitojakson aikana, jos asiakkaassa on paljon homemyrkkyjä.

Pyrimme hoitamaan asiakkaitamme niin, että paranemisreaktioita ei tulisi tai että ne pysyisivät mahdollisimman pieninä. Ongelmien ilmaantuessa asiakkaan on otettava yhteyttä terapeuttiin.

Bioresonanssiterapian sopivuus

Bioresonanssiterapia sopii lähes kaikille. Bioresonanssiterapiaa voidaan tehdä sekä pienille vauvoille, kaikenikäisille lapsille, aikuisille että vanhoille ihmisille. Alaikäisellä lapsella tai nuorella tulee olla huoltaja mukana koko mittauksen ja hoidon ajan. Raskaana oleville äideille bioresonanssiterapiaa ei tehdä. Imettäville äideille bioresonanssiterapiaa voidaan tehdä, mutta myrkkyjen puhdistusta vältetään imetyksen aikana. Vakavasti sairaille tehdään bioresonanssiterapiaa vain hoitavan lääkärin kanssa yhteistyössä tai hänen luvallaan.

Vakavasti psyykkisesti sairaita tai paljon huumeita käyttäneitä voidaan hoitaa bioresonanssiterapialla hyvin, mutta hoito vaatii hoidettavan ympärivuorokautista seurantaa, joten Semba Oy ei voi tarjota hoitoa tällaisissa tapauksissa.

Henkilöille, joilla on sydämentahdistin tai muita sähköimpulsseilla ohjattavia tai säädeltäviä laitteita kehossaan, ei tavallisesti voida tehdä hoitoa.

Bioresonanssiterapia ja muut vaihtoehtoiset hoidot

Bioresonanssiterapiahoitojakson aikana asiakas voi vapaasti käyttää muita vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Ainoastaan voimakkaasti kehoa puhdistavia hoitoja on syytä välttää, jos bioresonanssiterapiassa saaduissa tipoissa on mukana paljon puhdistavia taajuuksia.

Erilaiset muut vaihtoehtoiset hoidot usein tukevat hienolla tavalla bioresonanssiterapiaa ja hoitaja saattaa ohjata asiakasta hakeutumaan muihin vaihtoehtohoitoihin.

Tavallisesti bioresonanssiterapian ja muiden vaihtoehtohoitojen havainnot asiakkaan terveydentilasta ovat yhteneviä. Eri hoitomuotoja harjoittavat terapeutit käyttävät erilaisia menetelmiä asiakkaan ongelmakohtien havaitsemiseen, mutta yleensä eri menetelmät löytävät samasta asiakkaasta saman ongelmakohdan.

Bioresonanssiterapia ja virallinen lääketiede

Semba Oy:ssä pyrimme aina toimimaan hyvässä yhteistyössä virallisen lääketieteen ja muiden viranomaistahojen kanssa noudattaen sekä Suomen lakeja ja asetuksia että bioresonanssiterapeuttien eettisiä sääntöjä.

Tavoitteena on tarjota virallisia lääketieteellisiä hoitoja tukeva ja laajentava vaihtoehtoinen näkökulma terveyden ja hyvinvoinnin hoitoon niille asiakkaille, jotka sitä kaipaavat ja haluavat, puuttumatta millään tavalla lääketieteellisiin hoitoihin. Vakavasti sairaita asiakkaita hoidetaan vain yhteistyössä asiakasta hoitavan lääkärin kanssa tai asiakasta hoitavan lääkärin luvalla.

Asiakkaan on tärkeää muistaa, että mitkään bioresonanssilaitteet eivät ole lääketieteellisiä mittalaitteita, eivätkä niillä tehdyt mittaukset tai hoidot korvaa virallisia lääketieteellisiä tutkimuksia tai lääkärin määräämiä lääkityksiä tai muita hoitoja. Bioresonanssilaitteilla saadut mittatulokset eivät myöskään suoraan vastaa verikokeissa tai muissa lääketieteellisissä tutkimuksissa saatuja mittatuloksia. Bioresonanssilaitteilla ei voida mitata verenpainetta, kolesteroliarvoja, veren sokeriarvoja, tai minkään ravintoaineen tai myrkkyaineen määrää veressä tai kudoksissa. Bioresonanssilaitteilla voidaan ainoastaan havaita epätasapaino kehon eri kudoksissa tai elimissä, epätasapaino tietyn ravintoaineen esiintymisessä kehossa tai myrkkyaineen kertyminen kehoon.

Hyvin koulutettu ja kokenut terapeutti saattaa asiakkaan kertomien oireiden ja tekemiensä mittausten perusteella epäillä asiakkaassa vakavia sairauksia, jolloin hän ohjaa asiakkaan asianmukaisen lääkärin tutkimuksiin.

Uusi tieteellinen paradigma

Bioresonanssiterapian taustalla on virallisesta lääketieteestä merkittävästi poikkeava tieteellinen paradigma, joka ottaa huomioon myös ihmisen mittaamisessa ja hoitamisessa modernin fysiikan ja biologian käsitykset ajan ja paikan suhteellisuudesta maailmankaikkeuden hologrammisesta ja fraktaalisesta rakenteesta ajatuksen vaikutuksesta ilmiön esiintymiseen materiaalisten hiukkasten ja aaltoliikkeen välisistä dualistisista suhteista seisovien aaltojen merkityksestä aineen rakentumiseen seisovien aaltojen välisistä inteferenssikentistä informaatiokenttien kyvystä säädellä DNA:n, solujen, kudosten ja eliöiden toimintaa solujen ja kudosten kyvystä emittoida ja absorboida energiaa ja informaatiota kaikilla aaltoalueilla eliölajien morfogeneettisten kenttien vaikutuksesta yksilön toimintaan

Viime vuosikymmeninä länsimaissa on voimakkaasti lisääntynyt niiden asiakkaiden määrä, joille pelkkä länsimainen lääketiede ei tarjoa riittäviä vastauksia terveyttä ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Erityisesti näitä asiakkaita pyrimme palvelemaan.