MSAS Machine

SEMBA OY

Scientific Energy Methods for Balancing

MSAS Machine

SOPIVAN TERAPIAMUODON VALITSEMINEN

Asiakkaina meillä on hyvin monenlaisista terveysongelmista kärsiviä, kaiken ikäisiä ja erilaisista taustoista lähteneitä ihmisiä.

Osa asiakkaistamme tulee terapiaan pelkästä uteliaisuudesta hoitomuotoamme kohtaan. Osa asiakkaistamme tulee puhdistamaan kehoaan, jotta heidän hyvä terveydentilansa jatkuisi mahdollisimman pitkään. Osalla asiakkaistamme on paljon pieniä epämääräisiä vaivoja, jotka yhdessä merkittävästi heikentävät heidän elämänlaatuaan. Ja osalla asiakkaista on pahoja terveysongelmia, joihin ei ole löytynyt mitään muuta hoitokeinoa. Toivotamme kaikki asiakkaamme tervetulleiksi.

Oikean terapiamuodon valitseminen kullekin asiakkaalle tapahtuu parhaiten keskustelemalla terapeutin kanssa, mutta ohessa on joitakin suuntaviivoja eri laitteilla tehtyjen terapioiden parhaisiin puoliin.

 

NES – laitteella tehty hoito on erityisen hyödyllistä 

kroonisista sairauksista kärsiville huonosta immuniteetistä kärsiville hyvin väsyneille hyvin stressaantuneille tunteiden, ajatusten ja henkisten ongelmien selvittämiseen terveille ihmisille yhä paremman tasapainon saavuttamiseksi henkiseen valmennukseen niille, jotka tarvitsevat parasta mahdollista psyykkistä suorituskykyä


MSAS – laitteella tehty hoito on erityisen hyödyllistä 

ensimmäisenä terapiamuotona vakavista terveysongelmista kärsiville monista epämääräisistä pienistä vaivoista kärsiville niille, joiden vaivaan ei ole muuta hoitokeinoa hammaspaikkamateriaalien myrkyttämille homemyrkyttyneille loisongelmista kärsiville bakteeritulehduksista kärsiville virustulehduksista kärsiville lisäravinneohjelman määrittämiseen terveille ihmisille kehon puhdistamisen apuna urheilijoille fyysisen suorituskyvyn ja palautumiskyvyn parantamiseen henkiseen valmennukseen niille, jotka haluavat parantaa muistiaan, oppimiskykyään ja laajentaa tietoisuuttaan


HA - laitteella tehty kehon tasapainotus auttaa erityisesti 

yliherkkyyksistä kärsiviä

 

Zapperilla tehty kehon tasapainotus tai puhdistus on tarkoitettu

kotona itsenäisesti tehtäväksi vahvistamaan koko kehoa

 

 

 BOOKING   PRICELIST   ZAPPERS